Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

Raport bieżący nr 28/2018 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018r. raportem bieżącym nr 27/2018 z dnia 27.04.2018r. oraz w związku z rezygnacją Członków Rady Nadzorczej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2017…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 27/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.05.2018 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje,…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 26/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.04.2018r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. zo.o. z siedzibą w Płocku z dnia 27.04.2018r. w sprawie bezpośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz…

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 25/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 23.01.2018r. dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych informuję, że Zarząd Emitenta dokonał zmiany terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018r. z dnia 14.05.2018r. na dzień 30.05.2018r. Podstawa prawna…

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 24/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.04.2018r. do siedziby spółki wpłynęły oświadczenia złożone przez Pana Damiana Patrowicza – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Panią Małgorzatę Patrowicz – Sekretarza Rady Nadzorczej, Panią Martynę Patrowicz. – Członka Rady Nadzorczej, informujące o rezygnacji z…

Spłata umowy pożyczki

Raport bieżący nr 23/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku w nawiązaniu do raportu nr 22/2018 z dnia 24.04.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 24.04.2018r. Pożyczkobiorca – spółka FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS 0000594728_ dokonała spłaty kwoty 10.000.000,00 zł tj. całości kapitału udzielonej…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 22/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.04.2018r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS 0000594728_ Na mocy umowy z dnia 24.04.2018r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki krótkoterminowej w…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 20/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z dnia 16.04.2018r. w sprawie pośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu…

Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

Raport bieżący nr 19/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 04.04.2018r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 206/2018 z dnia 04.04.2018r. dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta. Na podstawie §2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów…