Korekta raportu nr 30/2018 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 30/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 30.05.2018r. dotyczącą Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.05.2018r. Z powodu oczywistej omyłki pisarskiej w…

Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 37/2018 Zarząd Investment Friends Capital S.E. w Płocku informuje, że w dniu 14.06.2018r. Rada Nadzorcza Spółki Investment Friends Capital S.E. postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie: Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Jacek Koralewski – Członek Komitetu Audytu Pani Martyna Patrowicz – Członek…

Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 36/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.06.2018r. Emitent powziął wiedzę, że w dniu 08.06.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 _5498_ pod Poz. 24653, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki, na podstawie…