Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30.05.2018r. i kontynuowanym po przerwie w obradach dniu 29.06.2018r.

Raport bieżący nr 46/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 30.05.2018r. i kontynuowało obrady po ogłoszonej przerwie w dniu 29.06.2018r.1. Akcjonariusz: Patro Invest OÜ z…

Protokół zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w obradach w dniu 29.06.2018r.

Raport bieżący nr 45/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Protokołu dotyczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30.05.2018r. i kontynuowało swoje obrady po ogłoszonej przerwie w dniu 29.06.2018r. Załączniki: Protokol_ZWZ_IFC_SE_po_przerwie. Podstawa prawna Art. 56 ust.…

Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 44/2018 Zarząd Investment Friends Capital S.E. w Płocku informuje, że w dniu 29.06.2018r. Rada Nadzorcza Spółki Investment Friends Capital S.E. postanowiła o dokonaniu zmian w składzie osobowym Komitetu Audytu Spółki. Rada Nadzorcza postanowiła o odwołaniu ze składu Komitetu Audytu Pani Martyny Patrowicz oraz o powołaniu do składu…

Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 43/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 29.06.2018r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki z otrzymanych ofert postanowiła dokonać wyboru podmiotu Grupa Gumułka – Audyt Spółka z…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 42/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.06.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: MAR_26.06.2018_IFC Podstawa prawna…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 41/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 26.06.2018r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 26.06.2018r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 40/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r. do Spółki wpłynęły dwa powiadomienia o transakcjach osób bliskozwiązanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanych powiadomień, Emitent prezentuje w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: MAR_Patro_Invest_OU_IFC_nabycie MAR_Patro_Invest_Sp._z_o.o._IFC_zbycie…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 39/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie z dnia 25.06.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 38/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.06.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: Zawiadomienie_22.06.2018_MAR Podstawa prawna…

Korekta raportu nr 30/2018 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 30/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 30.05.2018r. dotyczącą Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.05.2018r. Z powodu oczywistej omyłki pisarskiej w…