Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.11.2018 r.

Raport bieżący nr 61/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.11.2018 r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu…

Zawarcie Umowy powiernictwa

Raport bieżący nr 60/2018 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2018r. Emitent zawarł ze spółką PATRO INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS 0000712318_ Umowę powiernictwa. Przedmiotem Umowy powiernictwa z dnia 11.10.2018r. jest bieżące zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Emitenta…

Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Raport bieżący nr 59/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 19.03.2018r. w sprawie Planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, w nawiązaniu do Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.05.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia…