Korekta (Correction) – Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the MAR.

Raport bieżący nr 4/2019 Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 29.01.2019r. w zakresie podanej daty otrzymanego zawiadomienia w treści raportu w języku angielskim. W treści raportu w języku angielskim podano błędną datę otrzymania zawiadomienia…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the Market Abuse Regulation (the MAR)

Raport bieżący nr 4/2019 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia informuje, że w dniu 29.01.2019r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomia, Spółka prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. The Management Board…

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019. (Dates for filing periodic financial reports in 2019).

Raport bieżący nr 3/2019 Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30.05.2019 r. _czwartek_. Jednostkowy raport za…

Informacja dotycząca wyboru Państwa Macierzystego. (Disclosure regarding the selection of home Contracting State)

Raport bieżący nr 2/2019 Investment Friends Capital SE informuje, będąc zobowiązaną zgodnie z _i_ art. 2 dyrektywy 2004/109/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. _zgodnie ze zmianami dyrektywy 2013/50/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2013 r._ oraz _ii_ § 1844 ust. 1 estońskiej…

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. (Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer)

Raport bieżący nr 1/2019 Zarząd Investment Friends Capital S.E. z siedzibą w Tallinnie _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 11 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Mariusza Patrowicz z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 11 stycznia 2019 roku. Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Mariuszowi Patrowicz za…