Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok. Correction to the half-year report SA-P for 2019

Raport bieżący nr 29/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 3 października 2019 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport półroczny nie zamieścił sprawozdania finansowego w angielskiej wersji językowej. W załączeniu wyżej wymieniony…