Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association

Raport bieżący nr 6/2021 Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał w dniu 29.06.2021 roku rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.03.2021 roku. W związku z niniejszym…

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office

Raport bieżący nr 5/2021 Zarząd Emitenta, tj. Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie _dalej jako: „Emitent”_, niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie nowej 3-letniej kadencji Pana Damiana Patrowicz rozpoczynającej się w dniu…