Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczących jej siedziby i adresu

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że w dniu 19.03.2010 powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowniczego w dniu 16 marca 2010 r. zmian w Statucie Spółki dotyczących adresu i siedziby Spółki.
Zgodnie z ww. postanowieniem Sądu siedzibę Spółki zmieniono z:
kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat RZESZOWSKI, gmina TYCZYN, miejscowość KIELNAROWA
na:
kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat RZESZOWSKI, gmina TYCZYN, miejscowość HERMANOWA
Zgodnie z ww. postanowieniem Sądu adres Spółki zmieniono z:
KIELNAROWA 440, 36-020 TYCZYN
na:
HERMANOWA 900, 36-020 TYCZYN