Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Zakładów Mięsnych HERMAN S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy , którzy na NWZ Zakładów Mięsnych Herman S.A. w dniu 24.02.2010 r. posiadali co najmniej 5% głosów z określeniem liczby akcji, głosów przysługujących na NWZ, wskazaniem udziału procentowego w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów .

1/. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe J. Fiejdasz i Wspólnicy Spółka Jawna:

-Liczba akcji:
11.692.614 akcji serii A, B imiennych uprzywilejowanych,
2.260.386 akcji serii C imiennych zwykłych

-Liczba głosów: 25.645.614

-Procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ: 99,58%

-Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 96,01%