Powołanie członków Rady Nadzorczej, wybór władz Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu.

Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w dniu 24.02.2010 roku w związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej powołało w skład nowej Rady Nadzorczej na wspólną kadencję:
1. Janusza Fiejdasza
2. Sławomira Ruszla
3. Mariana Mirosława
4. Mariana Walczaka
5. Józefa Aleszczyka
Pan Janusz Fiejdasz, Pan Sławomir Ruszel, Pan Marian Mirosław, Pan Marian Walczak oraz Pan Józef Aleszczyk byli już wcześniej Członkami Rady Nadzorczej Spółki.
Na pierwszym posiedzeniu odbytym w dniu 24.02.2010 roku członkowie Rady Nadzorczej dokonali wyboru:
– Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Pan Janusz Fiejdasz;
– Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Pan Sławomir Ruszel;
– Sekretarza Rady Nadzorczej, którym został Pan Marian Walczak.
Ponadto powołany został Komitet Audytu w skład którego weszli: Pan Józef Aleszczyk, Pan Sławomir Ruszel, Pan Marian Walczak.