Uchwały NWZ z dnia 24.02.2010

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman ” S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZ odbyte w dniu 24.02.2010 oraz informuje że podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu.

Załączniki: