Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r.

Raport bieżący nr 60/2015

Emitent – Investment Friends Capital S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r.

Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 3.758.232
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.758.232
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 50,06%
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100 %