Incydentalne częściowe naruszenie zasady ładu korporacyjnego

Raport bieżący nr 61/2015

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego przez akcjonariusza na dzień 01.12.2015r. doszło do incydentalnego naruszenia zasady Ładu Korporacyjnego wskazanej w części II pkt. 6 – w zakresie uczestnictwa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd informuje, iż powyższa zasada naruszona została wobec nieobecności Zarządu w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 01.12.2015r. tj. dniu: 01.12.2015r. oraz po przerwie w obradach w dniu 21.12.2015r.
Nieobecność Zarządu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia podyktowana była przyczynami osobistymi, jednocześnie Zarząd wskazuje, że nie miał wpływu na termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz na termin kontynuacji jego obrad.

Emitent informuje, że naruszenie zasad Ładu Korporacyjnego ma charakter incydentalny i Emitent dołoży należytej staranności, aby wyeliminować w przyszłości przyczyny powstałego naruszenia.