Dyspozycja utworzenia oszczędnościowych lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 62/2015

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.12.2015r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokaty terminowych na łączną kwotę 5.600.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku.

Charakterystyka lokaty nr 1
Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,56%
Kwota lokaty: 2.500 000,00 złotych (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
Data rozpoczęcia lokaty: 2015-12-31
Data zwrotu lokaty: 2016-01-15

Charakterystyka lokaty nr 2
Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,41%
Kwota lokaty: 2.500 000,00 złotych (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
Data rozpoczęcia lokaty: 2015-12-31
Data zwrotu lokaty: 2016-01-08

Charakterystyka lokaty nr 3
Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,00%
Kwota lokaty: 600 000,00 złotych (sześćset tysięcy złotych).
Data rozpoczęcia lokaty: 2015-12-31
Data zwrotu lokaty: 2016-01-04

Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe.
Kryterium powiązań: brak – transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
Kryterium uznania informacji za istotną: łączna wartość utworzonych lokat w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z przyjętą strategią Spółki na bieżąco realizuje działalność operacyjną w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. Wolne środki pieniężne Emitent umieszcza na lokatach krótkoterminowych.