Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd Z.M. „Herman” S.A. podaje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2009 roku:
1.Raporty kwartalne:
-jednostkowy za IV kw. 2008 r. – 12.02.2009 r.
-jednostkowy za I kw. 2009 r. – 05.05.2009 r.
-jednostkowy II kw. 2009 r. – 04.08.2009 r.
-jednostkowy III kw. 2009 r. – 04.11.2009 r.
2.Rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2009 r. – 30.09.2009 r.
3.Raport roczny za 2008 r. – 25.05.2009 r.