Wykaz informacji Zakładów Mięsnych Herman S.A. przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji dotyczących Spółki, określonych w art. 65 ust 1 Ustawy o Ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku, które zostały podane do publicznej wiadomości w 2008 roku. Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że wszystkie wskazane w wykazie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.herman.com.pl

 

Załączniki: