Uzupełnienie informacji do Sprawozdania Zarządu za rok 2015

Raport bieżący nr 20/2016

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu przekazuje treść uzupełnienia informacji prezentowanych w pkt. 26 „Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w 2015r.” Sprawozdania Zarządu z dzialalności Emitenta za rok 2015.

Załączniki: