Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 17/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.03.2017r. złożył dyspozycję utworzenia lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta w kwocie 10.000.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A.

Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokaty: lokata z oprocentowaniem negocjowanym,
Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,20 %
Kwota lokaty: 10.000 000,00 zł. _ dziesięć milionów złotych_
Data rozpoczęcia lokaty: 23.03.2017r.
Data zwrotu lokaty: 27.03.2017r.
Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe Emitenta.
Kryterium powiązań: brak – transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
Kryterium uznania informacji za istotną: wartość utworzonej lokaty w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z przyjętą strategią Spółka na bieżąco realizuje działalność operacyjną w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. Wolne środki pieniężne Emitent umieszcza na krótkoterminowych lokatach bankowych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu