Rozliczenie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 27/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 18.04.2017r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku _KRS 0000143579_ oraz raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 28.04.2017r. w sprawie zawarcia aneksu do wyżej wymienionej umowy pożyczki, niniejszym informuje, że w związku z upływem okresu na jaki została zawarta umowa pożyczki z dnia 18.04.2017r. w dniu 05.05.2017r. pożyczkobiorca – spółka INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku dokonała należytego rozliczenia swoich zobowiązań wobec Emitenta.

Emitent informuje, że Spółka INVESTMENT FRIENDS S.A. za zgoda Emitenta dokonała spłaty należności z tytułu Umowy pożyczki z dnia 18.04.2017r. w łącznej wysokości 1.805.326,03 zł w części w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Emitenta _kwota 215.326,03 zł_, a w części poprzez przeniesienie przez Pożyczkobiorcę na Emitenta własności nieruchomości o wartości rynkowej 1.590.000,00 zł.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., a spółką INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.

Troje Członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta, a także INVESTMENT FRIENDS S.A. i Emitent posiadają tego samego akcjonariusza większościowego, spółkę Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu