Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 55/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.10.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent prezentuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu