Informacja dla Akcjonariuszy – zmiana zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 67/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.11.2017r. do Spółki wpłynęła zmiana powiadomienia o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, opublikowanego przez Emitenta raportem bieżącym nr 64/2017 z dnia 16.11.2017r.
Pełną treść otrzymanego powiadomienia o zmianie, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu