Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z procedurą uzyskania statusu spółki europejskiej

Raport bieżący nr 71/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2017 oraz 69/2017 z dnia 30.11.2017r. informuje, że w dniu 14.12.2017r. Emitent powziął wiedzę, że w dniu 14.12.2017r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 242 _5379_ pod Poz. 46879, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury uzyskania statusu spółki europejskiej, wymagane na podstawie art. 21 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej _Rozporządzenie SE_.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu