Informacja dla Akcjonariuszy – zmiana zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 76/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.12.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienia o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu