Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 77/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.12.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:

1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 22.12.2017r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

2. spółki Damf Invest S.A. z dnia 22.12.2017r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

3. Pana Damiana Patrowicz z dnia 22.12.2017r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu