Uzupełnienie i korekta jednostkowego raportu za I kwartał 2008

Zarząd Z.M. Herman S.A. w Kielnarowej przedstawia uzupełnienie i korektę raportu okresowego nr 1/2008 z dnia 05.05.2008. Informacja uzupełniająca, znajdująca się w załączonych plikach, nie ma wpływu na ostateczne wyniki w spółce zamieszczone w raporcie okresowym nr 1/2008 z dnia 05.05.2008. Korekta dotyczy: 1) jednostkowego „Rachunku zysków i strat”, pozycja II – „Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:”. I kwartał 2008 było 15272 tyś.PLN winno być 12647 tyś.PLN. I kwartał 2007 było 15594 tyś.PLN winno być 12903 tyś.PLN. 2) w pozycji XV w „Wybranych danych finansowych” w kolumnach „w tyś. EURO”: Na 31.03.2008 było 4259, winno być -; Na 31.03.2007 było 3607, winno być -.

 

Załączniki: