Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku

Zarząd Z.M. „Herman” S.A. na podstawie § 87 i § 100 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oświadcza, że Spółka w 2008 r. będzie przekazywać raporty kwartalne zawierajace skrócone kwartalne sprawozdania finansowe oraz rozszerzony raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Raporty okresowe Z.M. „Herman” S.A. będą w 2008 r. przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
I kw. 2008 r. – 05.05.2008 r.
II kw. 2008 r. – 04.08.2008 r.
III kw. 2008 r. – 04.11.2008 r.
Rozszerzony raport półroczny za pierwsze półrocze 2008 r., – 30.09.2008 r.
Raport roczny za 2007 r. – 09.06.2008 r.