Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 24/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.04.2018r. do siedziby spółki wpłynęły oświadczenia złożone przez Pana Damiana Patrowicza – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
Panią Małgorzatę Patrowicz – Sekretarza Rady Nadzorczej, Panią Martynę Patrowicz. – Członka Rady Nadzorczej, informujące o rezygnacji z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Investment Friends Capital SE ze skutkiem na dzień 25.04.2018r.
Jednocześnie Pani Martyna Patrowicz z dniem 25.04.2018r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu