Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 25/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 23.01.2018r. dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych informuję, że Zarząd Emitenta dokonał zmiany terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018r. z dnia 14.05.2018r. na dzień 30.05.2018r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu