Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

Raport bieżący nr 28/2018

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018r. raportem bieżącym nr 27/2018 z dnia 27.04.2018r. oraz w związku z rezygnacją Członków Rady Nadzorczej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2017 z dnia 26.04.2018r. informuje, że doszło do incydentalnego naruszenia zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Norowanych na GPW 2016 w zakresie przedstawienia przez Radę Nadzorczą opinii dotyczącej projektów uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd informuje, iż powyższa zasada naruszona została wobec tego że aktualny skład Rady Nadzorczej uniemożliwia podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w normalnym zakresie do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Emitent informuje, że naruszenie zasad Ładu Korporacyjnego ma charakter incydentalny, zaś w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 30.05.2018r. przewidziano projekt uchwały w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu