Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 29/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 27.04.2018r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje, że w dniu 23.05.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia w trybie art. 401 par. 4 ksh zawierający projekt uchwały w sprawie przewidzianej w punkcie 13 lit. k_ porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2018r. w sprawie: Upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności związanych z przeniesieniem siedziby Spółki do Estonii.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu