Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 30/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.05.2018r;

1. Akcjonariusz: Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie Estonia
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 8.544.514
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.544.514
Udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w dniu 30.05.2018r. [%]: 94,88%
Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 56,90%

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu