Informacja w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 33/2018

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku informuje, że z dniem dzisiejszym tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2018r. upłynie kadencja obecnego Zarządu Spółki.
Jednocześnie Zarząd informuje, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w składzie powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 maja 2018r., która dokona powołania Zarządu na nową kadencję odbędzie się w dniu 04.06.2018r.
Zarząd informuje, że do dnia 04.06.2018r. mając na uwadze dbałość o interesy oraz bezpieczeństwo Spółki będzie podejmował wszelkie czynności niezbędne dla zabezpieczenia Spółki i zapewnienia Spółce niezakłóconej działalności.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu