Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Investment Friends Capital SE

Raport bieżący nr 34/2018

Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 31/2018 oraz 32/2018 z dnia 30.05.2018r. informuje, że w w dniu 04.06.2018r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki w następujący sposób:

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej zosyały zamieszczone w raporcie bieżącym nr 32/2018 z dnia 30.05.2018r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu