Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 37/2018

Zarząd Investment Friends Capital S.E. w Płocku informuje, że w dniu 14.06.2018r. Rada Nadzorcza Spółki Investment Friends Capital S.E. postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:

  • Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Pan Jacek Koralewski – Członek Komitetu Audytu
  • Pani Martyna Patrowicz – Członek Komitetu Audytu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu