Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 39/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie z dnia 25.06.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu