Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 44/2018

Zarząd Investment Friends Capital S.E. w Płocku informuje, że w dniu 29.06.2018r. Rada Nadzorcza Spółki Investment Friends Capital S.E. postanowiła o dokonaniu zmian w składzie osobowym Komitetu Audytu Spółki.
Rada Nadzorcza postanowiła o odwołaniu ze składu Komitetu Audytu Pani Martyny Patrowicz oraz o powołaniu do składu Komitetu Audytu Pani Małgorzaty Patrowicz. Powyższa zmiana została dokonana na wniosek Pani Martyny Patrowicz z przyczyn osobistych.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu