Protokół zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w obradach w dniu 29.06.2018r.

Raport bieżący nr 45/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Protokołu dotyczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30.05.2018r. i kontynuowało swoje obrady po ogłoszonej przerwie w dniu 29.06.2018r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu