Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30.05.2018r. i kontynuowanym po przerwie w obradach dniu 29.06.2018r.

Raport bieżący nr 46/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 30.05.2018r. i kontynuowało obrady po ogłoszonej przerwie w dniu 29.06.2018r.1. Akcjonariusz: Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie Estonia
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 8.544.514
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.544.514
Udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w dniu 29.06..2018r. [%]: 94,88%
Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 56,90%

2. Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 460.687
Liczba głosów przysługujących z zarejestrowanych akcji: 460.687
Udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w dniu 29.06.2018r. [%]: 5,12%
Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 3,07%

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu