Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 55/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.09.2018r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:
1. spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie z dnia 11.09.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
2. Pana Damiana Patrowicz z dnia 11.09.2018r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu