Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki na wniosek Emitenta

Raport bieżący nr 70/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE w nawiązaniu do raportu nr 69/2018 z dnia 30.11.2018r. informuje, że na wniosek Emitenta, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu 30.11.2018r. Uchwałę nr 1207/2018 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Investment Friends Capital SE w okresie od dnia 3 grudnia 2018r. do dnia 7 grudnia 2018r. _włącznie_.
Pełną treść otrzymanej Uchwały Emitent prezentuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu