Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2019 roku. The announcement of the Warsaw Stock Exchange S.A. of 27 August 2019.

Raport bieżący nr 26/2019

Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydała w dniu 27.08.2019 roku komunikat informujący, iż zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Giełdy Nr 389/2019 z dnia 7 maja 2019 roku, w związku z opublikowaniem przez spółkę INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE raportu rocznego za rok 2018, począwszy od dnia 27 sierpnia 2019 roku nastąpiło wznowienie obrotu akcjami tej spółki oznaczonymi kodem „EE3100143041”.

The Management Board of Investment Friends Capital SE informs that the Management Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. issued an announcement on 27/08/2019 informing that in accordance with the provisions of the resolution of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange No. 389/2019 of 7 May 2019 with regard to the publication of the annual report for 2018 by INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE, starting from 27/08/2019 there was a resumption of trading in the shares of this company marked with the code „EE3100143041”.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu