Rozwiązanie umowy z audytorem. Termination of the contract with the auditor.

Raport bieżący nr 31/2019

Emitent informuje, że w dniu 20.12.2019 roku otrzymał informację od Hansa Audit osaühing z siedzibą w Tallinie o rozwiązaniu umowy na usługi audytorskie zawartą w dniu 31 lipca 2019 roku z przyczyn osobistych Audytora.

Emitent poinformuje osobnym raportem o zawarciu umowy z nowym audytorem.

The Issuer received on 20/12/2019 the information from Hansa Audit osaühing based in Tallinn about the termination of the contract for audit services concluded on 31/07/2019 due to personal reasons of the Auditor.

The Issuer will inform in a separate report about the conclusion of the contract with the new auditor.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu