Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. Change of the ownership of the Issuer’s shares

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa prawna: § 185 Estońskiej ustawy o rynku papierów wartościowych

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w wykonaniu obowiązku określonego w § 185 Estońskiej ustawy o rynku papierów wartościowych do Spółki wpłynęły zawiadomienia z dnia 03.02.2020r. spółki Patro Invest OÜ w sprawie bezpośredniej zmiany stanu posiadania akcji Emitenta oraz Pana Damiana Patrowicz w sprawie pośredniej zmiany stanu posiadania akcji INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Zgodnie z prawem republiki Estonii zawiadomienia dokonywane w ramach regulacji MAR nie są publikowane przez Emitenta tylko przez Finantsinspektsioon _odpowiednik KNF w Estonii_ na stronie: http://oam.fi.ee/et/transaction-list

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.Legal basis: § 185 Estonian Securities Market Act

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE based in Tallinn informs that in fulfilling the obligation specified in § 185 Estonian Securities Market Act the Company received on 03.02.2020 the notifications from Patro Invest OÜ regarding a direct change in the ownership of the Issuer’s shares
and from Mr. Damian Patrowicz regarding an indirect change in the ownership of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE shares.

Pursuant to the law of the Republic of Estonia, notifications made under MAR regulations are not published by the Issuer only by Finantsinspektsioon _equivalent to the KNF in Estonia_ on the website: http://oam.fi.ee/et/transaction-list

The full content of notifications received is included in the attachments to this report.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu