Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 13/10/2020. Correction of the current number of 13/10/2020.

Raport bieżący nr 11/2020

Zarząd Investment Friends Capital SE niniejszym informuje, że RB 29/2020 z dnia 13 października 2020 r. w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej ma błędny numer. Raport powinien mieć numer RB 10/2020. Treść raportu nie uległa zmianie.

The Management Board of Investment Friends Capital SE hereby informs that the current report no. 29/2020 of October 13, 2020 has the wrong number due to an obvious typing mistake. The report should be the current report no.10/2020. The content of the report has not changed.

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu