Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.

Raport bieżący nr 1/2021

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 27.10.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 20.02.2021r. _sobota_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021 to 15.02.2021 roku _poniedziałek_

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE with its registered office in Tallinn, with reference to the content of the current report no. 12/2020 of 27/10/2020 informs that it changes the date of publication of the half-yearly financial report for the financial year 2020-2021, the publication of which was scheduled for 20.02.2021 _Saturday_. The new date for the publication of the half-yearly financial report for the financial year 2020-2021 is February 15, 2021 Monday

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu