Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 20.03.2021r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 20/03/2021)

Raport bieżący nr 3/2021

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005, informuje, iż w dniu 20.03.2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 20.03.2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE headquartered in Tallinn, registry code: 14618005, hereby informs that on 20/03/2021 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company. The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 20/03/2021 as an attachment to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu