Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2020-2021.

Raport bieżący nr 7/2021

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 27.10.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 31.08.2021r. (wtorek). Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021 to 8.10.2021 roku.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE with its registered office in Tallinn, with reference to the content of the current report no. 12/2020 of 27/10/2020 informs that it changes the date of publication of the yearly financial report for the financial year 2020-2021, the publication of which was scheduled for 31/08/2021 (Tuesday). The new date for the publication of the yearly financial report for the financial year 2020-2021 is 8/10/2021.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu