Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. Change of the date of publication of the quarterly report for the third quarter of the financial year 2021/2022.

Raport bieżący nr 2/2022

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinie informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022, opublikowanym raportem bieżącym nr 9/2021 w dniu 8 października 2021 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 był termin 29 kwietnia 2022 roku. Zarząd Emitenta informuje, że nowym terminem publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 będzie dzień 15 maja 2022 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 roku nie ulegają zmianie.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE based in Tallinn informs about the change of the date of publication of the quarterly report for the third quarter of the financial year 2021/2022.

In accordance with the schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022, published in current report No. 9/2021 on October 8, 2021, the originally declared date for the publication of the quarterly report for the third quarter of the financial year 2021/2022 was April 29, 2022. The Issuer’s Management Board announces that the new date for the publication of the quarterly report for the third quarter of the financial year 2021/2022 will be May 15, 2022.

The remaining dates of publication of periodic reports in the financial year 2021/2022 remain unchanged.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu