Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends Capital SE z dnia 04.05.2022 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends Capital SE of 4/05/2022.)

Raport bieżący nr 5/2022

Zarząd Spółki Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005 niniejszym informuje, iż w dniu 04.05.2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicza uprawniony do oddania głosów z 2 390 000 akcji stanowiących 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 04.05.2022r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE headquartered in Tallinn, registry code: 14618005, hereby informs that on 4/05/2022 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz holding 2 390 000 shares of the Company which represents 100 % of votes at the General Meeting.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE publishes the full text of the protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 4/05/2022 as an attachment to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu