Korekta raportu nr 9/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 9/2021 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022).

Raport bieżący nr 6/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 8 października 2021 roku tyt.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 Investment Friends Capital SE przekazuje nowy termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022.

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022 nastąpi w dniu 30.09.2022 r. _piątek_

With regard to the current report no 9/2021 of 8/10/2021 concerning the schedule of publication of the periodic reports in 2021-2022, Investment Friends Capital SE informs about the new date of publication of the separate report for the financial year 2021-2022.

Publication of the separate annual report for the financial year 2021-2022 will take place on 30/09/2022 _Friday_.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu