Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego. (Updating the Information Document)

Raport bieżący nr 8/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 2 listopada 2021 Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE publikuje Suplement nr 1 do Dokumentu Informacyjnego którym mowa w art. 1 pkt 5 ust. g_ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY _UE_ 2017/1129.

In reference to the current report No. 12/2021 of November 2, 2021, the Management Board of Investment Friends Capital SE publishes the Supplement No. 1 to the Information Document referred to in Art. 1 point 5 sec. g_ REGULATION _EU_ 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL .

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu